Vysvětlivky

  A, B, C   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . body
  a, b, c  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . strany
  a, b, g .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . úhly
  o  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . obvod
  S .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . obsah
  V .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . objem
  v  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . výška
  r  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . poloměr
  d  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . průměr
  u, e, f   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . úhlopříčky

 

předchozí  

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma