Kruh - kružnice

O = p · d = 2 · p · r

S =
p · r2

S - střed
r - poloměr
d - průměr
t - tečna
s - sečna

 

Thaletova

 
Množina vrcholů pravých úhlů všech trojúhelníků s přeponou AB je kružnice k s průměrem AB s vyjímkou bodů AB.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma