Trojúhelník

obecný
   
A,B,C - vrcholy
a,b,c, - strany
a,b,g - vnitřní úhly
v - výška
 
O = a + b + c
 
 
součet vnitřních úhlů
a + b + g = 180°

 

rovnoramenný

 

 

rovnostranný
 

 

 

pravoúhlý
   
a, b - odvěsny

c - přepona

 

Pythagorova věta
 
c2 = a2 + b2
 

 

A1 ,  B1 ,  C1  -  středy stran
 
 
 

 

A1 ,  B1 ,  C1  -  středy stran
ta ,  tb ,  tc  -  těžnice
T  -  těžiště

 

věty o konstrukci
 
Součet každých dvou stran je větší než strana třetí.
 
velikost daného úhlu je menší než 180°.
 
Součet velikostí daných úhlů je menší než 180°.

 

kružnice opsaná
   
o1 ,  o2 ,  o3  -  osy stran

 

kružnice vepsaná
   
o1 ,  o2 ,  o3  -  osy úhlů

r  -  poloměr

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma