Rychlost

 

  Značka V  
  Jednotka metr za sekundu

 

Jakou vzdálenost těleso urazí za určitou dobu, nám udáváfyzikální veličina rychlost.
 
Rychlost vypočítáme, dělíme-li dráhu, kterou těleso urazilo, časem po který se pohybovalo.
 
 

 

Jednotky rychlosti

 

Má-li těleso rychlost 1 , pak za 1 sekundu urazí dráhu 1 metr.
Má-li těleso rychlost 1 , pak za 1 hodinu urazí dráhu 1 kilometr.
       
Rychlost 1 je větší než rychlost 1 .
       
Platí: 1 = 3 600 = 3,6

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma