Objem

 

  Značka V  
  Jednotka 1 m3 metr krychlový

 

Objem tělesa vyjadřuje, jaký prostor těleso zaujímá.
 
Objem má dvojí druh jednotek:
1. Odvozené od metru krychlového.
2. Odvozené od litru.

 

Jednotky objemu

 

1 m3 = 1 000 dm3 hektolitr 1 hl = 100  l
1 dm3 = 1 000 cm3 decilitr 1 dl = 0,1  l
1 cm3 = 1 000 mm3 mililitr 1 ml = 0,001  l

 

Zapamatuj si !
1 decimetr krychlový je 1 litr.
1 centimetr krychlový je 1 mililitr.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma