Frekvence, kmitočet

 

  Značka f  
  Jednotka 1 Hz hertz

 

Počet periodicky se opakujících dějů za jednu sekundu vyjadřuje fyzikální veličina frekvence.
 
U kmitavého pohybu se užívá pro frekvenci také názvu kmitočet.
 

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma