Perioda

 

  Značka T  
  Jednotka 1 s  

 

Doba, za níž proběhne periodicky se opakující děj (např. 1 kmit kyvadla hodin, 1 tep našeho srdce), se nazývá perioda..
 
Perioda otáčení Země kolem své osy je 24 hodin. Tep srdce má periodu přibližně 1 sekundu.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma