Elektrický odpor

 

  Značka R  
  Jednotka ohm

 

Vlastnost vodiče bránit průchodu elektrického proudu charakterizuje fyzikální veličina elektrický odpor.
 
Elektrický odpor vodiče závisí na jeho délce, obsahu kolmého průřezu a materiálu, ze kterého je vyroben.
 

 

Měrný elektrický odpor

 

  Značka           (ró)  
  Jednotka  

 

Závislost elektrického odporu vodiče na materiálu vyjadřuje fyzikální veličina měrný elektrický odpor.
 
Měrný elektrický odpor látky najdeme ve fyzikálních tabulkách.
 
V praxi se často užívá také jednotka   .

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma