Elektrický proud

 

  Značka I  
  Jednotka 1 A ampér

 

Množství elektrického náboje, který projde kolmým průřezem vodiče za jednotku času, vyjadřuje fyzikální veličina elektrický proud.
 
Vodičem prochází proud o velikosti 1 A, jestliže za dobu 1 s projde průřezem vodiče náboj 1 C.
 

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma