Elektrický náboj

 

  Značka Q  
  Jednotka 1 C coulomb

 

 

Přebytek či nedostatek elektronů v tělese vyjadřuje fyzikální veličina elektrický náboj.
Nejmenší elektrický náboj se nazývá elementární elektrický náboj a značí se +e, -e.
Elektrický náboj každého tělesa je celočíselným násobkem elementárního elektrického náboje.
 

1 C 6 . 1018 e

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma