Energie

Má-li těleso energii, pak je schopné vykonat mechanickou práci nebo ji předat ve formě tepla jinému tělesu.
 
Značka je W a jednotka 1 J stejně jako u mechanické práce.
 
Pohybovou energii má těleso, které se pohybuje.
 
Polohovou energii má těleso v určité výšce v gravitačním poli W = m . g . h, nebo díky pružnosti materiálu (guma, pružina).

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma