Tlak

  Značka p  
  Jednotka 1 Pa pascal

 

Tlak je síla, která působí na jednotku obsahu. Počítáme-li tedy tlak, určujeme jak velká síla působí na plochu 1 m2.
 

 

Tlak v kapalině

Působí-li na volný povrch kapalného tělesa tlaková síla, vzniká ve všech místech kapalného tělesa stejný tlak, který působí všemi směry.
 
Tohoto jevu se využívá v hydraulickém zařízení. Tlaková síla způsobená tímto tlakem je přímo úměrná obsahu plochy, na kterou tlak působí.
 

 

Hydrostatický tlak    Ph

Tlak v kapalině, který je způsobený její tíhou, se nazývá hydrostatický tlak.
Zvětšuje se s hloubkou kapaliny a je přímo úměrný její hustotě.
 

 
Třebaže hydrostatický tlak je vyvolaný tíhou kapaliny a tíha má směr do středu Země, působí hydrostatický tlak v kapalině všemi směry.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma