Síla

 

  Značka F  
  Jednotka 1 N newton

 

Síla může uvést těleso do pohybu nebo ho zastavit. Může také změnit směr jeho pohybu, ale i zapříčinit změnu jeho tvaru.
 
Silou 1 N působí na pružinu závaží o hmotnosti 0,1 kg (tj. 10 dkg), je-li na ní zavěšeno.
 
U síly určujeme velikost, směr a působiště. Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou.
 
 
Např.:   1 cm 10 N      (1 cm znázorňuje 10 N)
    F = 50 N

 

Tíha tělesa

Tíha je druh síly. Těleso v gravitačním poli oůsobí silou na podložku nebo závěs. Tato síla se nazývá tíha.
 
Velikost gravitačního pole Země nám vyjadřuje hodnota  .
 
Těleso o hmotnosti 1 kg má tíhu 10 N.
 
G = m . g G m . 10

 

Gravitační síla   Fg

Všechna tělesa se navzájem přitahují gravitačními silami. Vzhledem k velké hmotnosti Zeměkoule vůči hmotnosti všech těles na Zemi bude pro nás představovat sílu, kterou jsou tělesa Zemí přitahována do jejího středu.
 
Na těleso o hmotnosti 1 kg působí gravitační síla přibližně o velikosti 10 N.
 
Výpočet je stejný jako u výpočtu tíhy tělesa.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma