Hustota

 

  Značka (ró)
  Jednotka kilogram na metr krychlový

 

O tom, zda je lehčí stejný kus zlata nebo železa, či jiné látky, nás informuje fyzikální veličina hustota.
 
Hustotu látek najdeme ve fyzikálních tabulkách.

 

Jednotky hustoty

vyjadřuje, jakou hmotnost má 1 m3 látky.
   
V praxi se také používá jednotky .
   
je větší jednotka než

 

 
Např. hustota rtuti: 13 500  =  13,5  .

 

Výpočet hustoty

Počítáme-li hustotu látky, zjišťujeme jakou hmotnost by mělo těleso z této látky o objemu 1 m3.
 
Dělíme tedy celkovou hmotnost tělesa jeho objemem.
 

 
Pokud není těleso stejnorodé, tj. celé z téže látky, pak takto spočítáme jeho průměrnou hustotu.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma