Fyzika

 

Fyzikální veličiny
Převádění jednotek
Délka, jednotky délky
Obsah, jednotky obsahu
Objem, jednotky objemu
Délka, obsah, objem
Hmotnost, jednotky hmotnosti
Čas, jednotky času
Rychlost, jednotky rychlosti
Hustota, jednotky hustoty, výpočet hustoty
Teplota
Síla, Tíha tělesa, Gravitační síla
Tlak, tlak v kapalině, hydrostatický tlak
Mechanická práce
Výkon
Energie
Teplo, měrná tepelná kapacita, skupenské teplo
Elektrický náboj
Elektrick proud
Elektrické napětí
Elektrický odpor, měrný elektrický odpor
Ohmův zákon
Elektrická práce a příkon
Kapacita kondenzátoru
Perioda
Frekvence, kmitočet
Optická mohutnost

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma