Tvarosloví

Slova rozdělujeme na:
podstatná jména  
přídavná jména slova
zájmena ohebná
číslovky  
slovesa  
     
příslovce  
předložky slova
spojky neohebná
částice  
citoslovce  

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma