Psaní velkých písmen

1.  Na začátku každé věty.
2. Po dvojtečce, následuje-li přímá řeč.
3. K vyjádření společenské nebo náboženské úcty.
         Tvůj, Ty, Vaše ctihodnosti, Bůh, Hospodin apod.
4. Ve jménech a to jak vlastních, tak i názvů, které mají úlohu jmen vlastních.:
    Karel, Čechy
  U zeměpisných názvů dvojslovných:
    Velká Británie, Vysoké Tatry
  U zeměpisných názvů s předložkou píšeme malým písmenem předložku:
    Bystřice pod Perštejnem, Ústí nad Labem, apod.
  U zeměpisných názvů, které obsahují i obecné jméno druhové, píšeme velkým
  písmem jen konkrétní název:
    Pyrenejský poloostrov, poloostrov Pyrenejský
  Ostatní názvy místní píšeme velkým písmenem i pokud obsahují předložku:
    Na Příkopě, U Lípy
  Názvy ulic, náměstí apod. - velkým písmenem píšeme až vlastní jméno:
    náměstí Míru, ulice Jana Masaryka
  Vojenské hodnosti píšeme vždy malým písmenem.
5. Názvy institucí a škol mají i v názvu víceslovném pouze první písmeno VELKÉ.
  Střední a základní školy však musí být konkrétně označeny.:
    Ministerstvo financí ČR
    Fond národního majetku
    Okresní úřad Praha západ
    Střední zdravotnická škola ve Štěpánské ulici
   
  Přídavná jména odvozená ze jmen vlastních píšeme velkým písmenem.
   
  Přídavná jména odvozená z názvů píšeme malým písmenem.
   
  Nebeská tělesa a souhvězdí píšeme velkým písmenem.
   
   

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma