Psaní i/y v příčestím minulém

 

PSANÍ i/y v příčestích:
1. Váže-li se sloveso k podstatnému jménu rodu mužského životného, má sloveso
    v čase MINULÉM, čísle mn. -i.:
          Moji přátelé mi rádi pomohli.
  Hoši radostně běhali.
Platí to i v případech, kdy má životné koncovky podstatné jméno jinak neživotné.
  Sněhuláci stáli.
  Strašáci se kolébali.
2. Váže-li se sloveso k podstatnému jménu r. mužského neživotného, píšeme
    ve slovese -y.
  Automobily startovaly motory.
Podstatné jméno DEN je v každé své podobě pojímáno jako neživotné, proto:
  Dny minuly.
  Dni minuly.
3. Váže-li se sloveso k podstatnému jménu rodu ženského, píšeme ve slovesech -y.
  Ženy cvičily.
  Růže rozkvétaly.
  Báby klevetily na pavlačích Žižkova.
4. Nemůžeme-li přesně určit, kdo je nositelem děje, píšeme v příčestí minulém -i.
  Šli jsme do školy
  Seděli jsme v kině.
5. Je-li více nositelů děje řídí se psaní -i/-y u sloves životností. Jediný životný nositel
    znamená psaní -i.
  Všichni žáci a žákyně lyžovali.
 

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma