Předpony vz-, s-, z-

 

PŘEDPONY: vz-, s-, z-
vz-   (má význam vzhůru)
  vzpínat, vztyčit, vzpomínat
s-    (dávat dohromady)
  lepit - slepit
       (shora dolů)
  spadl, sjel, sletěl, skočil
z-     (dokončení děje, jeho změna)
  kreslit - zkreslit
  malovat - zmalovat
Dále se řídíme ustáleným zvykem tam, kde není možno zařadit k pravidlu:
  strávit, zpěv, zpět, sníst
 
Rozdílné psaní předpony s-, z-, má rovněž rozlišovací význam:
sběh - zběh sužovat - zužovat
sbít - zbít strhat - ztrhat
správa - zpráva shlížet - zhlížet se
 
PŘEDLOŽKY: s, z, (s = 7. pád, z = 2. pád)
např.:  s bratrem, s koněm, s rybami, s sebou
  z okna, z knihovny
 
Pouze jednoznačné případy pohybu shora dolů píšeme se -s- i ve 2. pádě.
 

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma