Tvoření slov

 

TVOŘENÍ SLOV:
1. Odvozováním
2. Skládáním
3. Přejímáním z cizích jazyků
4. Zkracováním
5. Tvorbou nových slov
 
SLOVO JE TVOŘENO:
- kořenem, předponou, příponou
- koncovkou
 
V češtině se nejčastěji slova tvoří ODVOZOVÁNÍM - pomocí předpon a přípon:
za-vod-nit, za-les-nit
 
KOŘEN SLOVA - je stejný
PŘEDPONA - stojí před kořenem
PŘÍPONA - stojí za kořenem
 
SKLÁDÁNÍ - je tvorba slov spojením dvou kořenů. Př. vod-o-vod, vod-o-pád, vod-o-trysk,
myši-lov, les-mistr, ohni-vzdorný
Můžeme si pomoci vloženou samohláskou: -o
 
OBMĚNY HLÁSEK PŘI ODVOZOVÁNÍ:
1. Krácení a dloužení samohlásek
    lámat-lamač, létat-letadlo, hlas-hlásek, vymyslit-výmysl
2. Střídání samohlásek:
    vítr-větrný, bílý-bělejší
3. Změna souhlásky:
    Praha-Pražan-pražský, noha-nožka

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma