Slovanské jazyky

Čeština patří do skupiny slovanských jazyků a ty do indoevropských.
V průběhu historického vývoje se rozdělily na:
1. Západoslovanské - čeština
  - slovenština
  - polština
2. Východoslovanské - ruština
  - běloruština
  - ukrajinština
3. Jihoslovanské - srbština
  - slovinština
  - chorvatština

 

předchozí  

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma