Sloh

Sloh neboli STYL je způsob výběru jazykových prostředků pro vytvoření nějakého jazykového projevu.
Podle okolnosti a funkce projevu rozeznáváme styly spisovného jazyka:
1. Prostě zdělovací
  - zpráva
  - oznámení
  - dopis
2. Odborný
  - referát
  - přednáška
  - recenze
  - výklad
  - odborný popis
3. Publicistický
  - projev
  - proslov
  - kritika
4. Umělecký
  - vypravování
  - charakteristika
  - líčení, úvaha

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma