Souvětí podřadné

Je takové, ve kterém je na větě hlavní závislá věta vedlejší. Vedlejší věta rozvíjí některý větný člen věty hlavní. Stojí-li vedlejší věta samostatně, nedává jasný smysl. Hlavní věta je smysluplná, když stojí samostatně.
 
Věty vedlejší jsou: podmětná
  přísudková
  předmětná
  přívlastková
  příslovečná
  doplňková
Pro jejich určení užíváme stejné otázky jako pro větné členy, ale ptáme se celou větou hlavní.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma