Citoslovce

Vyjadřují nálady, city, vůli, hlasy, zvuky.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma