Podstatná jména

Skloňujeme podle pádových otázek:
 
1. kdo? co?
2. koho? čeho? (bez)
3. komu? čemu? (ke, k)
4. koho? co? (vidíme)
5. oslovujeme
6. kom? čem? (o)
7. kým? čím? (s)

 

Jsou rodu: 1. mužského - životného
    - neživotného
  2. ženského  
  3. středního  

 

Vzory rodu mužského:
pán - tvrdý, životný
hrad - neživotný
muž - měkký, životný
stroj - neživotný
předseda - tvrdý, životný
soudce - měkký, životný
 
Vzory rodu ženského:
žena
růže
píseň
kost
 
Vzory rodu středního:
město
moře
kuře
stavení

 

ZVLÁŠTNOSTI VE SKLOŇOVÁNÍ podstatných jmen:
Podstatná jména končící na: -l, -el, -tel:
O přiřazení ke vzoru rozhodne až vytvoření 3.p.j.č.
např.: 1. popel
  2. popela, popelu, popele?
  3. popelu
  PROTO PODLE VZORU HRAD!
Pomůcka: podstatná jména zakončená na -tel, jsou většinou životná, měkká. Podstatná jména
zakončená na -s, -z: POSTUPUJEME PODLE PŘEDCHOZÍHO NÁVODU.
 
Bratr, kůň, den mají v množném čísle dvě možnosti skloňování:
1. bratři, bratří - koně - dni, dny
2. bratrů, koňů - koní - dní, dnů
3. bratrům, bratřím - koňům, koním - dnům
4. bratry, bratří - koně - dni, dny
5. ------------------------------
6. bratrech, bratřích - koních - dnech
7. bratry, bratřími - koni, koňmi - dny
 
Koncovka -ové dodává podstatnému jménu životnosti.
(Hrobové se otvírali. Dnové plynuli.)
Podstatná jména rodu středního: oko, ucho, rameno, koleno, mají v množném čísle tvary:
oči, uši, ramena, kolena
   
POZOR na skloňování!
7.p.mn.č. - očima, (ušima). Dvojí možnost má 2.p. - kolen, kolenou.
6.p. - kolenech, kolenou, ramenech, ramenou

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma