Hlásky

 

HLÁSKA je jednotlivý zvuk lidské řeči, ze které se skládá slovo. Dělíme je na samohlásky a souhlásky.
     
SAMOHLÁSKY: dlouhé á,é,í,ó,ú,ů
  krátké a,e,i,o,u,y
  dvojhláska ou
     
SOUHLÁSKY: tvrdé h,ch,k,r,d,t,n
  měkké ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň
  obojetné b,f,l,m,p,s,v,z
     
SLABIKA je seskupení souhlásek a samohlásek.

 

TVRDÉ SOUHLÁSKY: protože v nich píšeme -y (hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny)
V CITOSLOVCÍCH píšeme: (chichi)
MĚKKÉ SOUHLÁSKY: ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni
OBOJETNÉ: v nich můžeme -y nebo -i

 

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma