nervová soustava

Řídí činnost jednotlivých orgánů, ale i organismu jako celku.
 
- umožňuje vnímání vnějšího světa
- informuje nás o stavu našeho vnitřního prostředí
- uchovává informace v paměti
 
Dráždivost a vodivost - jsou základní vlastnosti nervového systému (NS).

 


stavba nervové soustavy

Ústřední nervstvo - mozek
  - mícha
Obvodové nervstvo - mozkové
  - míšní

 

Nervy ovládané vůlí, řídí činnost kosterního svalstva.

Útrobní nervy řídí vnitřní orgány bez našeho vědomí.

 


mozek

Prodloužená mícha = sídlo životně důležitých reflexů

Mozeček = ústředí rovnováhy

Střední mozek = řízení svalové činnosti

Mezimozek = převodní stanice vzruchů

Koncový mozek = šedá mozková kůra
- sídlo duševní činnosti
- ústředí pro smyslové funkce

 


mozkové laloky a ústředí

Mozkové ústředí: Laloky:
1 - ústředí hybnosti 1 - čelní lalok
2 - hybné ústředí řeči 2 - temenní lalok
3 - sluchové ústředí 3 - spánkový lalok
4 - zrakové ústředí 4 - týlní laloh
   

 


vyšší nervová činnost

První signální soustava: soubor reflexů na smyslové podněty
Druhá signální soustava: soubor reflexů na slovní podněty

Řeč a práce - význam pro rozvoj mozku člověka

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma