smyslové orgány (čidla)

- informují nás o dějích, které probíhají v našem těle i v jeho okolí

- obsahují smyslové buňky

- jsou v neustálém spojení s centrálním nervovým systémem (CNS)

Smyslová čidla: zraku
  sluchu
  hmatu
  chuťi
  čichu

 


ústrojí chuti a čichu

1.  Receptorem (přijímá podněty) jsou chuťové buňky v chuťových pohárcích na jazyku,
  ve sliznici měkkého patra.
2.  Receptorem jsou čichové buňky ve sliznici horní části nosní dutiny.

 

Čichový epitel:
(velké zvětšení)
 
 
Buňka čichová /černě/
Buňka podpůrná / bíle/
 

 


ústrojí sluchu a rovnováhy

 
1 - ušní boltec
2 - zevní zvukovod
3 - střední ucho s kůstkami
4 - vnitřní ucho - kostěné
 

 


jak vzniká sluchový vjem

Zvukové vlny rozkmitají bubínek a tři menší kůstky. Pak přecházejí do tekutiny v hlemýždi. Nakonec se mění v elektrické signály, které vysílají nervy do mozku.

Polokruhovité kanály reagují na změnu polohy těla.

 


ústrojí zraku

1 - bělima
2 - rohovka
3 - duhovka
4 - řasnaté těl.
5 - cévnatka
6 - sítnice
7 - slepá skvrna
8 - žlutá skvrna
9 - sklivec
10 - zrakový nerv

 


jak vidíme

Světelné paprsky se v čočce lámou, postupují sklivcem a dopadají na sítnici, kde podráždí čípky ("vidí" barevně) a tyčinky ("vidí" černobíle).

Vzruchy se vedou zrakovým nervem do mozku (týlní lalok). Tam vznikne zrakový vjem.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma