základní vědní obory

 

Nauka o člověku má 3 základní vědní obory:

1. ANATOMIE - zkoumá stavbu organismu

2. FYZIOLOGIE - zabývá se funkcemi (činnostmi) orgánů a celého organismu

3. HYGIENA - sleduje vliv prostředí na lidský organismus

 


člověk jako savec

 

1. způsobem výživy po narození

2. vnitřní stavbou těla

3. vývojem uvnitř dělohy

Od ostatních savců se liší:

1. schopností pracovat
2. vyspělým společenským životem

 


lidský jedinec

 

Patří mezi mnohobuněčné organismy.

BUNĚČNÁ STAVBA LIDSKÉHO TĚLA:
- buňka
- tkáň
- orgán
- orgánové soustavy

Organismus jako JEDNOTNÝ CELEK

 


buňka

 

= základní stavební a funkční jednotka organismu

Dělením jediné buňky vzniká mnohobuněčný organismus.

TVARY BUNĚK:

1 - kulovitá,     2 - vejčitá,     3 - nepravidelná,     4 - vřetenovitá

 


tkáně

 

= soubory buněk stejného tvaru a původu

DRUHY TKÁNÍ:

1. výstelková   - vazivo
  (epitelová)  
2. pojivová - chrupavka
    - kost
3. svalová - hladká
    - příčně pruhovaná
4. nervová  

 


orgány a soustavy

 

Víc tkání tvoří orgán.

Víc orgánů tvoří orgánové soustavy:

- opěrná (kosterní)
- pohybová (svalová)
- oběhová (cévní)
- dýchací
- trávicí
- nervová
- močová
- soustava žláz s vnitřním vyměšováním

 

Organismus tvoří harmonický celek - sladěním činnosti všech soustav.

 

předchozí další


Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma