Biologie člověka

 

Život je dokonalý,
život je složitý.
Jak velkolepý čarodějův orloj.

 

Poznat své tělo, znamená přiblížit se k poznání života. Čím věrněji život poznáme, tím víc sloužíme svému zdraví, výživě, světu, v němž žijeme.

 

1. strana základní vědní obory
člověk jako savec
lidský jedinec
buňka
tkáně
orgány a soustavy
2. strana opěrná - kosterní soustava
páteř
lebka
kostra horní končetiny
kostra dolní končetiny
3. strana soustava pohybová - svalová
přehled kosterního svalstva
4. strana soustava oběhová - cévní
krev
krvinky a krevní plazma
srdce
krevní oběh
5. strana soustava dýchací
dýchání a plíce
6. strana soustava trávicí
7. strana soustava močová
stavba močového ústrojí
8. strana soustava kožní
9. strana nervová soustava
mozek
mozkové laloky a ústředí
vyšší nervová činnost
10. strana žlázy s vnitřním vyměšováním
přehled žláz s vnitřním vyměšováním
11. strana smyslové orgány (čidla)
ústrojí chuti a čichu
ústrojí sluchu a rovnováhy
jak vzniká sluchový vjem
ústrojí zraku
jak vidíme
12. strana pohlavní ústrojí - ženské
pohlavní ústrojí - mužské
jak se tvoří spermie
odkud pocházejí vajíčka
spermie, vajíčko a oplodnění
nitroděložní vývoj, novorozenec

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma