Zlomky - pojem zlomku

 

Rozdělíme-li celek na části    dostaneme zlomky.


Rovnost, rozšiřování, krácení

 

 

Zlomky rozšiřujeme:  násobíme-li čitatele i jmenovatele stelným číslem různým od nuly.

např.:    

       

Zlomky krátíme:  dělíme-li čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly.

 


Zlomky - základní tvar

 

Při úpravách zlomků budeme zlomky krátit na základní tvar.

Zlomek je v základním tvaru, když čitatel i jmenovatel jsou čísla nesoudělná.

Výsledek můžema také zapsat číslem smíšeným:           

                                  

 


Zlomky - uspořádání

 

Př.  Porovnejte zlomky       

 

                         |           |                       |                              
                        5       3            1    
                        8      4      

 

1. způsob: Zlomky převedeme na společného jmenovatele

                  

2. způsob: Použijeme šipkové pravidlo

                 

 


Zlomky - čísla smíšená

 

Říkáme: zápas trval jeden a třičtvrtě hodiny; krůta měla devět a půl kg, atd.

Zapisujeme:

   
Zápis zlomků smíšenými čísly:

 


Zlomky - sčítání a odčítání

 

Zlomky převedeme na společného jmenovatele a pak je sečteme nebo odečteme.
 

 


Zlomky - násobení

 

Vynásobíme čitatele s čitatelem a jmenovatele s jmenovatelem:
 
 
Před vynásobením provedeme výhodné krácení, abychom nepočítali se zbytečně velkými čísly:
 

 


Dělení - převrácený zlomek

 

 
Zaměníme čitatele a jmenovatele.
Zlomky dělíme tak, že první zlomek násobíme zlomkem převráceným.
 

 


Složený zlomek

 

 


Zlomky - desetinné zlomky

 

Desetinné zlomky mají ve jmenovateli čísla 10, 100, 1000, ...
Dají se snadno zapsat desetinným číslem a desetinná čísla zlomky
 
 
Počet nul u čísel ve jmenovateli je stejný, jako počet desetinných míst za desetinnou čárkou.

 


Zlomky - periodická čísla

 

 
Takovým číslům říkáme čísla periodická.

Čísla, která se dají zapsat ve tvaru zlomku patří mezi racionální čísla.

Množinu racionálních čísel označujeme Q.

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma