Desetinná čísla - porovnávání

 

Desetinná čísla můžeme znázornit na číselné ose, a tak je porovnat:

 

          |         |         |                   |      |                     |       |           |                        |                 
         0    0,25   0,50        1    1,2                1,8  2      2,3                     3        1,2  <  2,3

 

POZOR!     5,1 > 5,09   
Sleduj číslice stejného řádu.
Můžeme doplnit:  5,10 > 5,09

 


Desetinná čísla - sčítání, odčítání

 

Při zápisu pod sebe si musíme dát pozor na správný zápis jednotlivých řádů a na desetinnou čárku.

 

Př.      7,800   15,100
     19,040                                -   0,984
       0,059                                 14,116
   113,500    
   140,399    

 

Všechna čísla můžeme doplnit na stejný počet desetinných míst nulami.

 


Násobení a dělení 10, 100, 1 000

 

Při násobení posuneme desetinnou čárku doprava o tolik míst, kolik má číslo nul:

 

        1
Př.    1,72  · 10 = 17,2
       
         2
  1,72  · 100 = 172
       
           3
  1,72  · 1 000 = 1 720

 

Při dělení posuneme desetinnou čárku doleva:

 

        1
Př.    528,4  : 10 = 52,84
       
         2
  528,4  : 100 = 5,284
       
           3
  528,4  : 1 000 = 0,5284

 


Desetinná čísla - násobení

 

Desetinná čísla násobíme stejně jako čísla přirozená. Ve výsledku oddělíme tolik desetinných míst, kolik jich mají oba činitelé dohromady.

 

                      2 0 6,6             1 desetinné místo
                     ·   1,2 5                2 desetinná místa
                   1 0 3 3 0    
                   4 1 3 2    
                2 0 6 6             
                2 5 8,2 5 0         Ve výsledku oddělíme tedy 3 desetinná místa

 


Desetinná čísla - dělení se zbytkem

 

Př.  Vypočítejte podíl na 2 desetinná místa.

 

       5,8 : 0, 27   /  · 100      
       580,00   :  27  = 21,48    
         40            
         130  <                             Napíšeme další číslici 0, aby podíl měl dvě desetinná místa  
           220            
          0,04 !          
        Pozor !  Zby tek  není 0,04  ale 100 krát menší, protože jsme na začátku vynásobili  
         obě čísla  100.  
     Zby tek  tedy  je 0 ,0004.  

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma