Přirozená čísla

 

Přirozená čísla znáte už od malička. V 1. až 4. ročníku jste poznali čísla od jedné až do miliónu a i přes milión. Množina přirozených čísel je nekonečná, tzn., vždy můžeš najít číslo větší, než kterékoli přirozené číslo.

Množinu přirozených čísel označujeme N.

N = {1, 2, 3, ..., 100, 101, ..., 1 000 000, 1 000 001, ... }

 


Přirozená čísla - číselná osa

 

Přirozená čísla znázorňujeme na číselné ose.

 

      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      
     0 10      50 100

 

Číselná osa nám pomůže v porovnávání přirozených čísel: 814 < 822

 

      |      |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |      
     810                 814                            820     822     

 

Větší přirozená čísla leží na číselné ose více vpravo. 

 


Přirozená čísla - zaokrouhlování

 

Dodržujeme tato pravidla:
- číslice 1, 2, 3, 4, < 5 zaokrouhlujeme dolů
- číslice 6, 7, 8, 9, > 5 zaokrouhlujeme nahoru
- číslici 5 zaokrouhlujeme nahoru

Př. Zaokrouhlete:
a) 123 na desítky       
         123 = 120 (dolů)
b) 8 373 na sta
         8 373 = 8 400 (nahoru) 
c) 7 592 na tisíce
         7 592 = 8 000 (nahoru)             

Sledujeme vždy číslici , která je na místě o řád níže.

 


Přirozená čísla - početní výkony

 

sčítání :   sčítanec   sčítanec   součet
    728 + 1 105 = 1 833
             
odčítání :   menšenec   menšitel   rozdíl
    2 760 - 1 026 = 1 734
             
násobení :   činitel   činitel   součin
    38 · 25 = 950
             
dělení :   dělenec : dělitel   podíl
    168   8 = 21

 


Pořadí početních výkonů

 

Početní výkon v závorce provádíme nejdříve!
Násobení a dělení provádíme před sčítáním a odčítáním!

 

Př. 2 · (7 - 3) =  
  2 · 4 =   vypočítaná závorka
  8  =     násobení má přednost
  13         nakonec sečteme

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma