Číslice a čísla

 

Číslo vyjadřuje např. počet kusů, cenu: 20 Kč.
Čísla se zapisují pomocí znaků - číslic. Nejčastěji zapisujeme čísla v desítkové soustavě, kde používáme deset číslic:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Jimi můžeme zapsat libovolné číslo např. 125, 3 080 749.

 


Číselné řády

 

 tisíce
 |   sta
 |   |  desítky
 |   |  |  jednotky
 |   |  |  |
5  0 6 7, 4 9 8
               |  |  | 
               |  |  tisíciny
               |  setiny
               desetiny

 


Číselný rozvoj

 

Př.   Zapište číslicemi v desítkové soustavě číslo čtyři tisíce sedm set osm :
     
    4 708

 

Př. Zapište rozvinutý zápis čísla 12 009 v desítkové soustavě:

12 009 = 1 · 10 000 + 2 · 1 000 + 0 · 10 + 9 · 1

Př. Zapište číslo:

3 · 1 000 + 4 · 100 + 0 · 10 + 7 · 1 = 3 407

 

předchozí další

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma