Aritmetika

První krok, objevení čísla, to vlastně bylo pro vznik matematiky to nejdůležitější, a trvalo to nejdéle. A co ještě dalo práce, než byly vynalezeny číslice a stanovena pravidla pro počítání číslic.

My už jsme ve výhodě. Stačí, naučíme-li se tato pravidla a budeme umět počítat. Aby se vám to dařilo co nejdéle přeje autorka.

 

1. strana Číslice a čísla
Číselné řády
Číselný rozvoj
2. strana Přirozená čísla
Přirozená čísla - číselná osa
Přirozená čísla - zaokrouhlování
Přirozená čísla - početní výkony
Pořadí početních výkonů
3. strana Dělitelnost - násobek čísla
Dělitelnost - dělitel čísla
Znaky dělitelnosti
4. strana Prvočísla
Čísla složená
Rozklad na součin prvočísel
Společný násobek čísel
Společný dělitel čísel
Čísla soudělná a nesoudělná
5. strana Desetinná čísla - porovnávání
Desetinná čísla - sčítání, odčítání
Násobení a dělení 10, 100, 1000
Desetinná čísla - násobení
Desetinná čísla - dělení se zbytkem
6. strana Čísla celá - číselná osa
Čísla navzájem opačná
Znaménko mínus -
Čísla celá - uspořádání
Čísla celá - sčítání
Čísla celá - odčítání
Čísla celá - násobení a dělení
7. strana Zlomky - pojem zlomku
Rovnost, rozšiřování, krácení
Zlomky - základní tvar
Zlomky - uspořádání
Zlomky - čísla smíšená
Zlomky - sčítání a odčítání
Zlomky - násobení
Dělení - převrácený zlomek
Složený zlomek
Zlomky - desetinné zlomky
Zlomky - periodická čísla
8. strana Mocnina a odmocnina
Reálná čísla - číselné obory

 Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma